Saimniecība
DUNDAGA
Kopš 1992. gada, SIA DUNDAGA, dinamiski attīstoties, ir kļuvusi par stabilu Dundagas novada lopkopības, graudkopības lielsaimniecību.

Pārdomātas saimniekošanas rezultātā ir apstrādāti ~ 1400 ha zemes, panākta lieliska graudu ražība kā arī tiek uzturēts ganāmpulks ar 500 liellopiem. Ik gadu lopiem tiek nodrošināti arvien labāki apstākļi, to pilnveidošanai tiek piesaistīti arī EU līdzekļi.

Veiksmīgi īstenojot sējas, pļaujas, ražas novākšanas darbus, SIA DUNDAGA sniedz savu ieguldījumu novada attīstībā.

Nākotnē vīzija - nepārtraukta attīstība, inovācijas, kas ļaus laukiem un  fermām iegūt perfektas formas un motivēts, rosīgs kolektīvs.
Dundaga, SIA
Pils iela 13, Dundaga
Dundagas novads
LV-3270

Reģistrācijas numurs: 59003000631
PVN reģistrācijas numurs: LV59003000631

KONTAKTI