Dundaga, SIA
Pils iela 13, Dundaga
Dundagas novads
LV-3270
Registracijas numurs: 59003000631
PVN registracijas numurs: LV59003000631
Saimniecība
DUNDAGA
Tamāra Zoltāne
valdes priekšsēdētāja
Telefons:
Baiba Laudāne
Galvenā grāmatvede
E-pasts:
(+371) 63 242 109